Re´┐Żnisten

Waarde bezoeker/reünist,

Zoals we allemaal weten is het vriendtschap de bond der studerendenden, maar ook nadat de studietijd is geëindigd blijft de disputaire vriendschap voortbestaan. Tegen de achtergrond van deze gedachte is de reünistenvereniging van dispuut A.V.I.S. opgericht, met als doel om één keer per jaar een activiteit te organiseren waarop alle leden en reünisten elkaar kunnen treffen.

Verder ondersteunen wij het dispuut waar mogelijk en houden wij een zo up-to-date mogelijk adressenbestand bij van onze leden, waar ook het dispuut en de reünisten natuurlijk gebruik van kunnen maken.

Het bestuur van de reünistenvereniging is als volgt samengesteld:
Mr. B.J. Berghuis van Woortman
Drs. P. van der Kolk
Drs. T.H.M. Meyer
F.C. Groenewegen MSc


Bent u reünist van A.V.I.S., maar nog geen lid van de reünistenvereniging? Neem dan contact op met onderstaand email-adres.

Met Aviale groeten,

F.C. Groenewegen
Secretaris Reunistenvereniging h.t.
rvavis@gmail.com